Visi :

Pusat rujukan diklat Aparatur dan Tenaga Kesehatan untuk mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.

Misi :

  1. Meningkatkan mutu aparatur dan tenaga kesehatan melalaui penyelenggaraan diklat yang bermutu.
  2. Memberikan pelayanan diklat yang bermutu melalui peningkatan sumber daya BBPK Makassar
  3. Meningkatkan mutu diklat melalui pengendalian, pengkajian dan pengembangan mutu
  4. Meningkatkan mutu diklat melalui pelayananan informasi
  5. Mengembangkan program – program diklat melalui kerjasama lintas sektor